W naszej ofercie tłumaczeń z i na język angielski, znajdą Państwo m.in.:

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia z i na jęz. angielski wszelkich materiałów i dokumentów, dostarczonych do przekładu zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

Tłumaczenia przysięgłe

Uwierzytelnione tłumaczenia wszelkich dokumentów, w szczególności aktów urodzenia, świadectw maturalnych, zaświadczeń o niekaralności, aktów ślubu, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw ukończenia szkół, dyplomów ukończenia kursów, umów i innych.

Uwierzytelnianie tłumaczeń

Weryfikacja i uwierzytelniane wcześniej przetłumaczonych dokumentów.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia prac magisterskich, prac doktorskich i habilitacji, instrukcji obsługi urządzeń, prezentacji multimedialnych, dokumentów elektronicznych, stron internetowych, etc.

Inne

Realizacja większych i długotrwałych projektów, np. tłumaczenie obszernych dokumentacji technicznych, przygotowywanie polskich wersji portali internetowych, przekłady utworów literackich.
Tego rodzaju projekty realizowane są często z wykorzystaniem narzędzi wspierających zautomatyzowany proces tłumaczenia (Trados, Wordfast, SDLX). Takie przedsięwzięcia realizowane są zwykle w ramach stałej współpracy z międzynarodową firmą
2heads:1price.

Jesteśmy także otwarci na dowolne inne zlecenia niestandardowe.

 


Wszystkie prawa zastrzeżone ©  2007-2019