Cennik tłumaczeń

Tłumaczenie zwykłe

Tłumaczenie przysięgłe

tłumaczenie na język angielski

40 zł / strona

35 zł / strona

tłumaczenie na język polski

35 zł / strona

25 zł / strona

strona obliczeniowa zawiera:

1800 znaków

1125 znaków

standardowy termin realizacji:

2-3 dni

1-2 dni

Za tłumaczenia przysięgłe pobierane są stawki urzędowe i nie mamy możliwości ich negocjowania. Zasady wyceny oraz obecnie obowiązujące stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005 r., poz. 131).

Dodatki

- Tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia: +100%

- Formatowanie dokumentów (dotyczy dokumentów w postaci elektronicznej): do 25% więcej

- Tłumaczenia techniczne: ceny jak za tłumaczenie zwykłe, zwiększone o 25-50%, w zależności od stopnia specjalizacji tekstu.

Orientacyjne ceny tłumaczeń przysięgłych typowych dokumentów

Prawo jazdy

50-75 zł

Akt ślubu

70-100 zł

Indeks (wyciąg)

70-100 zł

Świadectwo ukończenia kursu

70-100 zł

Dowód rejestracyjny

50-75 zł

Dyplom ukończenia studiów (wyciąg)

75-100 zł

Akt urodzenia

70-100 zł

Świadectwo pracy

150 zł

Zlecenia niestandardowe

Warunki finansowe i terminy realizacji obszernych lub nietypowych zleceń są każdorazowo ustalane indywidualnie.


Wszystkie prawa zastrzeżone ©  2007-2012