Cennik tłumaczeń


Tłumaczenie zwykłe

Tłumaczenie poświadczone

tłumaczenie na język angielski

od 45 zł / strona

od 40 zł / strona

tłumaczenie na język polski

od 35 zł / strona

od 30 zł / strona

strona obliczeniowa zawiera:

1600 znaków

1125 znaków

standardowy termin realizacji:

3-4 dni

1-3 dni

Zasady wyceny oraz obecnie obowiązujące stawki za tłumaczenia poświadczone wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005 r., poz. 131).

Dodatki

- Tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia: +100%

- Formatowanie dokumentów (dotyczy dokumentów w postaci elektronicznej): do 25% więcej

- Tłumaczenia techniczne: ceny jak za tłumaczenie zwykłe, zwiększone o 25-50%, w zależności od stopnia specjalizacji tekstu.

Orientacyjne ceny tłumaczeń poświadczonych typowych dokumentów

Zaświadczenie o zameldowaniu

80 zł

Akt ślubu

80-120 zł

Zaświadczenie o niekaralności

120 zł

Akt urodzenia

80-120 zł

Zaświadczenie o dochodach

60-90 zł

Dowód rejestracyjny

90-120 zł

Świadectwo pracy

80 zł

Certyfikat własności pojazdu („Title”)

90-120 zł

Zlecenia niestandardowe

Warunki finansowe i terminy realizacji obszernych lub nietypowych zleceń są każdorazowo ustalane indywidualnie.


Wszystkie prawa zastrzeżone ©  2007-2019